648a1


Join the forum, it's quick and easy

648a1
648a1
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Axtar
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

En son konular
» Maraqlı bir əhvalat
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:34 pm tarafından ADMIN

» Ər Arvad Mübahisələri
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:33 pm tarafından ADMIN

» Hədislər(oxuyun)
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:32 pm tarafından ADMIN

» Hər bir müsəlman bunları bilməlidir
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:31 pm tarafından ADMIN

» ALLAH tövbə edən gəncləri sevir
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:29 pm tarafından ADMIN

» Peyğəmbərmiz Məhəmməd (s) -dən hədislər
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:28 pm tarafından ADMIN

» Məhərrəmlik Ayı
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:26 pm tarafından ADMIN

» Salavatın mənası
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:24 pm tarafından ADMIN

» Sənin Peyğəmbərin, Muhəmməd (S.A.V)
Allahin 99 adi EmptyŞ. Apr. 04, 2009 11:23 pm tarafından ADMIN

Galeri


Allahin 99 adi Empty
Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Allahin 99 adi

648a1 :: Din

Aşağa gitmek

Allahin 99 adi Empty Allahin 99 adi

Yeni mövzu  ADMIN Ş. Mar. 28, 2009 9:46 pm

.Allah
2.Rəhman: Əsirgəyici, bütün məxluqatına rəhmetiyle məlum edən (dünyada).
3.Rəhim: Bağışlayıcı, sevdiklərinə və möminlərə mərhəmət edən (axirətdə).
4.Məlik: Mülkün sahibi, mülk və səltənəti davamlı olan.
5.Kuddüs: Hər cürə əksiklik və ayıblardan münəzzəh olan.
6.Salam: Hər çeşit afət və kədərlərdən əmin olan.
7.Mömin: Qullarına əhəmiyyət verən. Özünün ve peyğəmbərlərinin doğruluğunu ortaya qoyan, qullarına elədiyi vədinde sadıq.
8.Müheymin: Səltənəti haqqında dilədiyi kimi təsəvvür edən, hər şeyi göz edib qoruyan.
9.Əziz: İzzət sahibi, məğlub edilməsi imkansız olan, hər şeyə qalib olan.
10.Cabbar: Əzəmət və qüdrət sahibi, istediyini mütləq edən,dilədiyinə müqtədir olan.
11.Mütəkəbbir: Ululuq sahibi, hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərən.
12.Halık: Hər şeyin varlığını və keçirəcəyi halları təkdir edən, yaradan, yoxdan var edən böyüklükde tayı olmayan.
13.Bari: Hər şeyin aza və cihazını birbirinə uyğun yaradan.
14.Musavvir: Təsvir edən, hər şeyə bir şəkil və xüsusiyyet verən.
15.Qaffar: Qullarının günahını örtən, məqfirəti çox, günahları bağışlayıcısı.
16.Kahhar: Hər şeyə, hər istədiyini edəcək sürətə, qalib və hakim.
17.Vahhab: Çox ehsan edən, çeşit-çeşit nemətləri daima bağışlayan.
18.Rəzzak: Bütün məxluqatın riskini verən və ehtiyacını qarşılayan.
19.Fəttah: Hər cürə müşkülləri açan və asanlaştıran, darlıqdan qurtaran.
20.Alim: Hər şeyi ən ince nöqtəsina qədər bilən, elmi əbədi və əzəli olan.
21.Kabız: Dilədiyinə darlıq verən, sıxan, daraldan.
22.Basit: Dilədiyine bolluğ verən, açan, genişleden.
23.Hafıd: Yuxarıdan aşağıya endirən, alçaldan, dərəcələri salan.
24.Rafi: Yuxarı qaldıran, yüksəlden, dərəcələri yüksəldən.
25.Muiz: İzzət verən, əziz qılan.
26.Müzil: Zillətə düşürən, xor ve xakir edən.
27.Semi: Hər şeyi eşidən, qullarının niyazını qəbul edən.
28.Basir: Hər şeyi görən.
29.Höküm: Hikmət sahibi olan, elədiyi hər işde hikməti göz edən, hökm edən.
30.Adil: Son dərəcə ədalətli olan.
31.Lətif: Ən incə işlərin bütün incəliklərini bilən, lütf və ehsan sahibi olan.
32.Habir: Hər şeyi iç üzünden,gizli tərəfındən xəberdar olan.
33.Həlim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34.Əzim: Yetərincə əzəmətli olan.
35.Qafur: Çox bağışlayan, maqfirəti çox.
36.Şəkur: Özünün rızası üçün edilən əməlləri daha ziyadəsi ile qarşılayan.
37.Aliyy: Çok ulu.
38.Kəbir: Yetərincə böyük.
39.Hafiz: Edilən işləri bütün təfsilatıyla hifzedən, hər şeyi bağışlayan ve beladan qoruyan.
40.Mukit: Bilən, təyin edən. Hər yaradılmışın riskini verən.
41.Hasib: Hərkəsin həyatı boyunca elediklərinin bütün təfərrüatıyla hesabını yaxşı bilən. Məxluqatına kafi olan.
42.Cəlil: Əzəmət sahibi olan, ululuq sahibi olan.
43.Kərim: Çox ikram edici, kərimi olan.
44.Rakib: Bütün varlıqlar və bütün işlər mürəkkəbəsi altında olan.
45.Mucib: Özünə yalvaranların istəklərini verən,duaları qəbul edən.
46.Vasi: Lütfü bol olan.
47.Hakim: Əmirləri, kəlamı və bütün işləri hikmətli, hikmət sahibi olan.
48.Vədud: Yaxşı qullarını sevən, rızasına endirən və sevilməyə layıq olan.
49.Məcid: Şanı, şərəfi çox üstün olan.
50.Bais: Ölüləri dirildən, qəbirlərdən çıxartan.
51.Şəhid: Hər zaman və hər yerdə hazır və nazir olan.
52.Haqq: Vacibul vücud olan, varlığı heç dəyişmədən duran.
53.Vəkil: Təvəkkül sahiblərinin işini düzəldib onlardan daha yaxşı təmin edən.
54.Kavi: Yetərincə qüvvətli.
55.Mətin: Yetərincə güclü.
56.Vəli: Seçkin qullarının dostu.
57.Həmid: Ancaq özünə həmd edilən, bütün varlığın diliyle deyilen.
58.Muhsin: Namütənahı da olsa, bir-bir hər şeyin sayını bilən.
59.Mübdi: Məxluqatı maddəsiz və örnəksiz olaraq başdan yaradan.
60.Muid: Yaradılmışları yox etdikdən sonra təkrar yaradan.
61.Muhyi: Əhya edən, dirildən, can bağışlayan, sağlıq verən.
62.Mumit: Canlı, bir məxluqatın ölümünü yaradan,öldürən.
63.Hayy: Diri, tam və mükəmməl mənasıyla həyat sahibi.
64.Qəyyum: Yaratdıqlarının işini çevirən hər işlənəni bilən, əvvəli olmayan.
65.Vacid: İstədiyini, istədiyi vaxtda tapan.
66.Vahid: Tək. Zatında, sifətlərində, adlarında, əfailində ortağı və bənzəri olmayan.
67.Səməd: Hər şey Ona möhtac, fəqət O heç bir şeyə möhtac deyil.
68.Qadir: İstədiyini, istədiyi kimi yaratmağa müktədir olan.
69.Muktedir: Qüvvət ve qüdrət sahibləri üzərində dilədiyi kimi təsəvvür eden.
70.Mukaddim: İstədiyini öne gətirən, önə alan.
71.Muahhir: İstədiyini geri qoyan, arxaya buraxan.
72.Evvel: Hər şeydən önce var olan.
73.Ahir: Hər şey həlak olduqdan sonra geri qalan.
74.Zahir: Varlığı saysız dəlillərlə açıq olan.
75.Batın: Ağılların idrak edəməyəcəyi üzrə əzabı gizli olan.
76.Vali: Bu müəzzam kainatı ve bütün hadisələri tek başına idarə edən.
77.Muteali: Ağlın mümkün gördüyü hər şeydən, hər haldan uca olan.
78.Bərr: Qullarına yaxşılıqı və ehsanı, nemətləri bol olan.
79.Təvvab: Tövbələri qəbul edib günahları bağışlayan.
80.Müntəkim: Günahkarlara, ədalətiylə, müştəhək olduqları cəzanı veren.
81.Afüv: Bağişlayan, maqfirət edən.
82.Rauf: Mərhəmət edici, şəfqətli.
83.Malikül Mülk: Mülkün əbedi əzeli sahibi.
84.Zülcəlal-i Vəl-İkram: Həm əzəmət sahibi, həm artıq kərəm sahibi.
85.Muksit: Hökmünde və əfalində ədalətli olan.
86.Cami: İstədiyini istədiyi zaman istədiyi yerdə toplayan.
87.Qani: Çox zəngin, heç bir şeyə möhtacı olmayan.
88.Müğni: Dilədiyinə zənginlik verən müstəqini qılan.
89.Məcid: Qədri və Şanı böyük, kərəm ve müsəmməhası bol.
90.Mani: Bəzi şeylərin meydana gəlməsinə icazə verməyən, əngəlləyən.
91.Nur: Aləmləri nurlandıran, dilədiyini nur edən, nur olan.
92.Hadi: Hidayətə qovuşduran, kulunu xeyirlə müvafiq qılan.
93.Bədi: Örnəksiz, misalsız, əcayib ve heyrət verici aləmlər yaradan.
94.Baki: Varlığının sonu tapılmayan, əbədi olan.
95.Varis: Varlığı davam edən, sərvətlərin həqiqi sahibi.
96.Rəşid: Bütün aləmləri doğru bir nizam və hikmətlə aqibətinə çatdıan.
97.Sabur: Çox səbirli olan, üsyankarlardan təcili intiqam almayan.
98.Dar: Eyləm və zərər verəcək şeyləri yaradan, hüsrana uğradan.
99.Nafi: Xeyir və mənfəət verəcək şeyləri yaradan, faydalandıran
ADMIN
ADMIN
Admin

İsmarıc sayı : 127
Age : 33
Şəhər/ölk&am : baki.axmedli.dagli
Reputation : 0
Points : 54968
Registration date : 14/03/09

http://rapcemetry.azersayt.com

Əvvələ qayıt Aşağa gitmek

Əvvələ qayıt

- Similar topics

648a1 :: Din

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.